" />

Healthy Heart onderzoek

Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben veel baat bij een aanpassing van hun leefstijl. Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan het Healthy Heart-project. Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om de leefstijl van deze patiënten te verbeteren. 

Algemene informatie

Hoge bloeddruk of te hoog cholesterol geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Hierbij kunt u denken aan gezonde voeding, voldoende bewegen en weinig stress. Soms zijn daardoor medicijnen voor het verlagen van de bloeddruk of cholesterol niet meer nodig. In dit onderzoek wordt uitgezocht of begeleiding door de praktijkondersteuner kan helpen bij het verbeteren van uw leefstijl.

Het onderzoek wordt gedaan door het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC en de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA). Als huisartsenpraktijk zijn wij aangesloten bij zorggroep ELZHA. 

Meedoen

De huisarts of praktijkondersteuner kan u vragen om deel te nemen aan dit onderzoek. Meedoen aan dit onderzoek houdt in dat u gevraagd wordt vijf keer online vragenlijsten in te vullen. Meedoen is vrijwillig. Hiervoor is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de huisartsen of de praktijkondersteuner.