" />

Bloedafname trombosedienst

Vanaf maandag 3 oktober 2016 zijn wij gestart een pilot voor patiënten die onder controle zijn bij de trombosedienst voor een antistollingsbehandeling. Deze patiënten hoeven niet meer naar een prikpost voor bloedafname, maar kunnen bij onze assistentes terecht in de huisartsenpraktijk.

De uitslag wordt direct doorgestuurd naar de trombosedienst. De trombosedienst verzendt vervolgens op de gebruikelijke manier de nieuwe doseerkalender. Indien de uitslag afwijkt, kan er direct actie worden ondernomen door de assistente en/of huisarts.

De pilot is alleen bedoeld voor patiënten van Huisartsenpraktijk Statenkwartier. Bloedafname kan elke werkdag tussen 09:30 uur en 11:30 uur. Hiervoor kunt u zich melden bij de assistente. Zie ook Bloedafname.

---

Blood samples trombosedienst

As of Monday 3 October 2016 we launched a pilot program for patients who are controlled by the trombosedienst for anticoagulant treatment. These patients no longer have to go to a so called ‘prikpost’, they can come to our surgery.

The results will be forwarded directly to the trombosedienst. The trombosedienst then sends the new dosage calender in the usual way. If the result are abnormal the assistant and/or doctor can take immediate action.

The pilot program is intended for patients of Huisartspraktijk Statenkwartier. Blood sampling is possible every working day 09:30 am and 11:30 am. For this you can report to the assistant. Also see Blood samples for analysis.