" />

Samenwerkingsverband Gezond in het Statenkwartier

Bij de behandeling van veel aandoeningen zijn steeds vaker verschillende zorgverleners betrokken. Zo werken wij bijvoorbeeld nauw samen met de fysiotherapeut, apotheek, diëtist en psycholoog. Als huisartsenpraktijk zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband Gezond in het Statenkwartier.

Zorgprogramma

Samen met de verschillende hulpverleners stellen wij zogeheten zorgprogramma’s samen. Het doel van zo’n programma is om per patiënt na te gaan welke zorg hij of zij nodig heeft en hoe wij hem of haar daarbij gezamenlijk kunnen begeleiden. Mogelijk kunt u dan ook benaderd worden voor deelname aan een zorgprogramma.

De volgende zorgprogramma's zijn opgestart:

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende zorgverleners: