" />

Contact/Klachten

Contactformulier

Voor algemene zaken, suggesties of ideeën kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier. Hierbij kunt u denken aan informatie met betrekking tot een adreswijziging of vragen over gevonden voorwerpen. Het ‘Contactformulier’ is niet bedoeld voor het maken van afspraken, of medische zaken. Voor het maken van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken, zie ook Afspraak maken.

Voor medische vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het eConsult.

Klachtenformulier

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er kan echter altijd iets misgaan, of een verschil van mening ontstaan. Wij stellen het zeer op prijs als u dit bij ons meldt, zodat we samen het probleem op kunnen lossen. Via het Klachtenformulier kunt u uw klacht kenbaar maken.

Indien wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn en dat u tevreden ben over onze behandeling. Zowel in medisch, als in menselijk opzicht.

De SKGE biedt in eerste instantie klachtenbemiddeling. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, ook via SKGE. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.