" />

Sanne van Vlerken

Basispsycholoog / Psychologist

Aanwezig op: dinsdag - vrijdag

In office: Tuesday - Friday


Sanne van Vlerken is basispsycholoog. Zij is in dienst van Indigo (Parnassia), maar houdt twee dagen in de week spreekuur bij ons. Zij ziet deze dagen uitsluitend patiënten van onze praktijk. 

Een afspraak bij Sanne van Vlerken kan alleen met een verwijzing van de huisarts. De afspraak wordt dan via Indigo gepland. 

---

Sanne van Vlerken is a psychologist. She works for Indigo (Parnassia), but she has consultation hours in our surgery two days a week. She only treats patients from Huisartsenpratkijk Statenkwartier. 

You can only make an appointment with her when you have a referral from the GP. The appointment will be made through Indigo.