" />

Orthopedie meekijkspreekuur

Tijdens het meekijkconsult bespreekt uw huisarts uw klachten met een orthopeed van het HMC (Haaglanden Medisch Centrum). Een orthopeed behandelt allerlei soorten klachten aan voet, enkel, knie, heup, schouder, elleboog en pols.

De huisarts en orthopeed gaan met u in gesprek over uw klachten. Ook voeren ze een lichamelijk onderzoek uit. Op basis hiervan besluit u samen met de artsen wat er verder moet gebeuren. Zolang u niet wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis, blijft uw huisarts uw hoofdbehandelaar. 

Hoe maakt u een afspraak

Een afspraak maken kan alleen via de huisarts. 

Kosten (aanvullend onderzoek)

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het meekijkconsult. Wanneer een huisarts extra onderzoeken aanvraagt die in het ziekenhuis plaatsvinden, gaan de kosten wel af van uw eigen risico. Bijvoorbeeld bij bloedonderzoek of een röntgenfoto.

Bij twijfel of onduidelijkheid over kosten is het verstandig uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bepaalde kosten kunnen variëren per ziekenhuis, behandelcentrum of laboratorium.

---

Orthopedic consultations

During the orthopedic consultation your GP will discuss your complaints with an orthopedic specialist from the HMC (Haaglanden Medical Center). An orthopedic specialist treats all kinds of complaints to foot, ankle, knee, hip, shoulder, elbow and wrist.

The GP and orthopedic specialist will discuss your complaints with you. They also conduct a physical examination. Based on the outcome you decide together with the doctors what needs to be done further. As long as you are not sent to the hospital, your GP will remain your main practitioner.

How to make an appointment

You can only make an appointment after consulting the GP.

Costs (additional examination)

The consultations are covered by the basic insurance. However, if the GP requests for additional examinations in the hospital, your own risk will be addressed. For example in case of blood samples for analysis or an x-ray.

When in doubt or uncertainty about costs, we advise you to contact your insurance company. Some costs may vary by hospital, treatment center or laboratory.