" />

Jeroen Hartman

Huisarts / GP

Werkdagen: dinsdag - donderdag

Working days: Tuesday - Thursday


Dokter Hartman is sinds 2015 huisarts. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het VUmc en AMC in Amsterdam. Hij heeft gewerkt in de urologie en werkt momenteel ook twee dagen bij een instelling voor mensen met een beperking.

Dokter Hartman versterkt ons team sinds 10 januari 2019. Hij heeft de afgelopen jaren regelmatig bij ons in de praktijk gewerkt als waarnemer. Hij vervangt het huisartsenspreekuur van dokter H.A. Dirkse. 

Indien dokter Dirkse uw vaste huisarts was, betekent dit niet automatisch dat u voortaan als patiënt wordt toegewezen aan dokter Hartman. Met betrekking tot de keuze voor een huisarts, hanteren wij het volgende beleid: Keuze voor huisarts.

---

Doctor Hartman has been a GP since 2015. He studied medicine at VUmc and AMC in Amsterdam. He used to work in the urology field. At this moment he also works two days per week at an institution for people with disabilities. 

Doctor Hartman joined our team in January 2019. He has worked in our surgery as a substitute doctor for the last couple of years. He replaced the consultations hours for doctor Dirkse.

If doctor Dirkse was your regular doctor, this does not automatically mean that from now on you will be assigned to doctor Hartman. Regarding the choice of a doctor, we apply the following policy: Choice of GP.