" />

Jeroen Hartman

Huisarts / GP

Werkdagen: dinsdag - donderdag

Working days: Tuesday - Thursday


Dokter Hartman zal vanaf 10 januari 2019 het huisartsenspreekuur van dokter H.A. Dirkse overnemen. Dokter Hartman heeft de afgelopen jaren regelmatig bij ons in de praktijk gewerkt als waarnemer. Hij is dan ook bekend met de praktijk en onze werkwijze. Meer informatie over hem volgt nog. 

Indien dokter Dirkse uw vaste huisarts was, betekent dit niet automatisch dat u voortaan als patiënt wordt toegewezen aan dokter Hartman. Met betrekking tot de keuze voor een huisarts, hanteren wij het volgende beleid: Keuze voor huisarts.

---

Doctor Hartman will take over the consultations hours from doctor Dirkse as of January 10th, 2019. Doctor Hartman has worked in our surgery as a substitute doctor for the last couple of years. He is familiar with the surgery and our way of working. More information about him will follow.

If doctor Dirkse was your regular doctor, this does not automatically mean that from now on you will be assigned to doctor Hartman. Regarding the choice of a doctor, we apply the following policy: Choice of GP.