" />

Chirurgisch/gynaecologisch spreekuur

In de praktijk verrichten we ook kleine ingrepen tijdens het chirurgisch/gynaecologisch spreekuur. Hierbij kunt u denken aan het verwijderen van moedervlekken of vetbulten, en ook het plaatsen van bijvoorbeeld spiralen. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het hechten van snijwonden en verbinden van andere wonden. In principe worden alle biopten opgestuurd naar het pathologisch laboratorium voor onderzoek. 

Hoe maakt u een afspraak

Een afspraak maken kan na overleg met uw huisarts. Het chirurgisch/gynaecologisch spreekuur is op dinsdag en woensdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Behandelinformatie

Kosten (aanvullend onderzoek)

Er zijn geen kosten voor u verbonden het chirurgisch/gynaecologisch spreekuur zelf. Echter wanneer een huisarts extra onderzoeken aanvraagt, gaan de kosten wel af van uw eigen risico. Bijvoorbeeld wanneer de huisarts een verdacht huidplekje wil laten onderzoeken. Of wanneer de huisarts u verwijst naar een dermatoloog of gynaecoloog.

Bij twijfel of onduidelijkheid over kosten is het verstandig uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bepaalde kosten kunnen variëren per ziekenhuis, behandelcentrum of laboratorium.

---

Surgical/gynaecological consultations

In our surgery we also perform minor surgical procedures during the surgical/gynaecological consultation hours. For example, we remove moles and lipomas, and place IUDs. You can also come to us with cuts that need to be stitched or other wounds that need medical attention. In general we send all biopsies to the pathological laboratory for examination. 

How to make an appointment

You can only make an appointment after consulting the GP. We perform the procedures on Tuesday and Wednesday between 4.00 pm and 5.00 pm.

Treatment information

Costs (additional examination)

The consultations are covered by the basic insurance. However, if the GP requests for additional examinations in the hospital, your own risk will be addressed. For example when the GP wants to have a biopsy examined. Or when the GP refers you to a dermatologist or gynaecologist.

When in doubt or uncertainty about costs, we advise you to contact your insurance company. Some costs may vary by hospital, treatment center or laboratory.