" />

Echo spreekuur

Om de week op donderdag kunt u bij ons terecht op het echo spreekuur. Dit spreekuur is een initiatief van Pluhz. U hoeft dan dus niet naar het ziekenhuis te gaan, maar kan naar de huisartstenpraktijk komen. De echo wordt uitgevoerd door een radioloog uit HAGA of HMC. 

Tijdens het spreekuur kunnen er verschillende echo's worden gemaakt. De radiologen maken echter geen inwendige echo's of echo's van een borst wanneer er sprake is van een knobbel. 

Afspraak maken

Een afspraak op het echo spreekuur kan alleen via de huisarts worden gemaakt. 

Kosten

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het echo spreekuur. Deze afspraken vallen onder de basisverzekering. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken. Het is vergelijkbaar met wanneer u naar de huisarts gaat voor een reguliere afspraak.

---

Radiology consultations

Every other week on Thursday you can make an appointment for an ultrasound scan. This consultation is an initiative of Pluhz. You do not have to go to the hospital, but can come to the surgery. The ultrasound scan is done by a radiologist from HAGA hospital or HMC hospital.

Various ultrasounds can be made during the consultation hour. However, the radiologists do not make transvaginal ultrasounds or ultrasounds of a breast in case of a lump.

How to make an appointment

You can only make an appointment through one of our GP's. 

Costs

The consultations are covered by the basic insurance. Your own risk will not be addressed. This is similar to when you see the GP.