" />

Fractuurpreventie

Bepaalde groepen 50-plussers hebben een verhoogd risico op een (nieuwe) botbreuk. Om deze reden is het fractuurpreventieconsult ontwikkeld.

De praktijkondersteuner zal tijdens dit consult uw persoonlijke risicoscore bepalen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek.

Het lichamelijk onderzoek bestaat onder meer uit een balanstest. Afhankelijk van uw risico zal de praktijkondersteuner, in overleg met de huisarts, u op maat kunnen adviseren. Indien nodig kan de praktijkondersteuner u ook verwijzen.

Hoe maakt u een afspraak

Het maken van een afspraak kan alleen naar aanleiding van een uitnodigingsbrief van de huisarts en praktijkondersteuner.

Kosten

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het fractuurpreventieconsult. Deze afspraken vallen onder de basisverzekering. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken. Het is vergelijkbaar met wanneer u naar de huisarts gaat voor een reguliere afspraak.

---

Fracture prevention

Certain groups of 50 years old have an increased risk of a (new) bone fracture. For this reason the fracture prevention consultation has been developed.

The nurse practitioner will determine your personal risk score during this consultation. This is done on the basis of a questionnaire and a physical examination. The physical examination includes a balance test. In consultation with the GP the nurse practitioner will give you a personal advice depending on your risk. If necessary, the nurse practitioner can also refer you to a specialist.

How to make an appointment

You can only make an appointment after you have received an invite from the GP and nurse practitioner.

Costs

The consultations are covered by the basic insurance. Your own risk will not be addressed. This is similar to when you see the GP.