" />

Dermatoscopie

Wanneer u een verdacht huidplekje heeft, of een moedervlek die u niet vertrouwt, kunt u hiermee naar de huisarts. De huisarts kan het plekje beoordelen met behulp van een dermatoscoop.

De dermatoscoop kan worden gezien als een soort vergrootglas waarmee door de bovenste laag van de huid kan worden gekeken. Hiermee kan de huisarts structuren in de huid beoordelen die met het blote oog niet te zien zijn. Voor de beoordeling van de plekjes, heeft de huisarts extra nascholingen gevolgd.

Bij twijfel over de aard van de huidafwijking kan de huisarts een biopt nemen, of u doorverwijzen naar een dermatoloog voor verder onderzoek.

Hoe maakt u een afspraak

Een afspraak maken kan via de assistente. 

Kosten (aanvullend onderzoek)

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan een dermatoscopieconsult bij de huisarts. Wanneer een huisarts extra onderzoeken aanvraagt, gaan de kosten wel af van uw eigen risico. Bijvoorbeeld wanneer de huisarts een verdacht huidplekje wil laten onderzoeken. Of wanneer de huisarts u verwijst naar een dermatoloog.

Bij twijfel of onduidelijkheid over kosten is het verstandig uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bepaalde kosten kunnen variëren per ziekenhuis, behandelcentrum of laboratorium.

---

Dermatoscopy

If you have a suspicious skin spot or a mole that you do not trust, you can let the GP check this. The GP can examine the spot using a dermatoscope.

The dermatoscope can be seen as a kind of magnifier that can look through the top layer of the skin. This allows the GP to examine structures in the skin that are not visible to the naked eye. The GP is trained to examine these spots. When in doubt about the nature of the skin abnormality, the GP can take a biopsy or refer you to a dermatologist for further research.

How to make an appointment

You can call the assistant to make an appointment. 

Costs (additional examination)

The consultations are covered by the basic insurance. However, if the GP requests for additional examinations in the hospital, your own risk will be addressed. For example when the GP wants to have a biopsy examined. Or when the GP refers you to a dermatologist.

When in doubt or uncertainty about costs, we advise you to contact your insurance company. Some costs may vary by hospital, treatment center or laboratory.