" />

MijnKliniek

Vaatchirurgie / Vascular surgery

Aanwezig: maandag (om de week)

In office: Monday (every other week)


Vanaf 1 oktober is MijnKliniek gestart met behandelingen aan de Eisenhowerlaan 81. MijnKliniek is een zelfstandige organisatie die de zorg dichterbij brengt. Het doel is onder andere om de toegankelijkheid te verbeteren, wachttijden te verkorten, en optimale service te bieden. De kwaliteit van de behandelingen is vergelijkbaar met de diagnostiek binnen het ziekenhuis. 

MijnKliniek levert diagnostiek en behandeling op het gebied van vaatchirurgie. Voorbeelden hiervan zijn veneuze en arteriële duplexen, Dopplers en de behandelingen voor varices en claudicatio intermittens. Op de website vindt u meer informatie. In het volgende bestand vindt u meer informatie over de samenwerking tussen het HMC en MijnKliniek:  HMC - MijnKliniek.

---

As of October 1th, 2018, MijnKliniek started with treatments at Eisenhowerlaan 81. MijnKliniek is an independent organization that brings care closer. The aim is, among other things, to improve accessibility, to reduce waiting times, and to offer optimal service. The quality of the treatments is comparable with the diagnostics within the hospital.

MijnKliniek offers diagnostics and treatment in the field of vascular surgery. Examples include venous and arterial duplexes, Dopplers and treatments for varices and intermittent claudication. You can find more information on the website (Dutch Only). In the following file you will find more information about the collaboration between the HMC and My Clinic: HMC - MijnKliniek (Dutch only).