" />

Madeleine de Wit

Eis - Madeleine   

Praktijkmanager / Officemanager

Werkdagen: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag

Working days: Monday – Tuesday – Wednesday – Thursday

Madeleine de Wit werkt sinds 2012 in de praktijk. Zij heeft de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden gevolgd, en vervolgens de opleiding Praktijkmanagement eerstelijns- en ketenzorg aan de Hogeschool Inholland. Zij heeft geen medische achtergrond en zal dan ook geen medische handelingen verrichten. Madeleine werkt met name achter de schermen en houdt zich onder andere bezig met de website.

---

Madeleine de Wit is working with us since 2012. She graduated in Dutch studies in 2011 at Leiden University. After that, she studied Office management in primary health care at the Hogeschool Inholland. She has no medical background and will therefore not perform any medical procedures. Madeleine works mainly behind the scenes and is engaged in maintaining the website, among other things.