" />

H.A. Dirkse

Eis - Henk   

Huisarts / GP

 

Werkdagen: dinsdag - donderdag

Working days: Tuesday - Thursday

Dokter Dirkse is sinds 1978 huisarts en is de oprichter van Huisartsenpraktijk Statenkwartier. Na ruim 40 jaar te hebben gewerkt als huisarts is dokter H.A. Dirkse langzamerhand aan het afbouwen. Vanaf 10 januari 2019 stopt hij met zijn eigen huisartsenspreekuur.

Dokter Dirkse blijft een grote rol spelen in de praktijk. Hij zal bijvoorbeeld invallen bij verlof of ziekte van een van de andere huisartsen. Daarnaast zal hij zich achter de schermen actief bezighouden met de praktijk en zal hij zich ook blijven bezighouden met reizigersadvisering.

Bedankreceptie 

Na zoveel jaar is het natuurlijk onmogelijk om met stille trom te vertrekken. Er volgt dan ook nog een gelegenheid waarop u afscheid kunt nemen van dokter Dirkse als huisarts. Meer informatie hierover volgt nog.

Vervanging huisartsenspreekuur

Dokter Hartman zal vanaf 10 januari 2019 het spreekuur van dokter Dirkse overnemen. Dit betekent niet automatisch dat u voortaan als patiënt wordt toegewezen aan dokter Hartman. Met betrekking tot de keuze voor een huisarts, kunt u op de volgende pagina ons beleid nalezen: Keuze voor huisarts. 

--- 

Doctor Dirkse has been a GP since 1978 and is the founder of Huisartsenpraktijk Statenkwartier. After more than 40 years doctor H.A. Dirkse will reduce his working days as a GP. As of January 10th, 2019, his own consultations hours as GP will end

Doctor Dirkse will stay involved in the surgery. For instance, he will fill in for other GP’s when they are on vacation. Also he will still be engaged in the surgery behind the scenes and in travellers advice. 

Reception 

Of course it is impossible to just leave the surgery after so many years. There will follow an occasion to say goodbye to doctor Dirkse as GP. More information about this will follow. 

Replacement consultation hours 

Doctor Hartman will take over the consultations hours from doctor Dirkse as of January 10th, 2019. This does not automatically mean that from now on you will be assigned to doctor Hartman. Regarding the choice of a doctor, we apply the following policy: Choice of GP.