" />

Iris Optiek

Iris Optiek - Lindsey en Sara

Logo Iris OptiekLogo Optometrie Haaglanden

   

Opticien / Optometrist

Aanwezig op: dinsdag

In office: Tuesday

  

Vanaf 2 oktober 2018 start Iris Optiek met het maken van optometrische afspraken aan de Eisenhowerlaan. Zij zijn elke dinsdag aanwezig van 9:00 tot 17:00 uur, en beheren hun agenda zelf. Een afspraak maken kan alleen met een verwijzing van de huisarts. De afspraak wordt dan via de optiek gepland.

De huisarts kan u onder andere doorverwijzen voor optometrisch onderzoek, aanpassingen van bril of contactlenzen, droge ogen, of staar. Een fundusscreening is helaas niet mogelijk aan de Eisenhowerlaan, wel aan de Frederik Hendriklaan.

Iris Optiek is een WTZi-instelling en is aangesloten bij Optometrie Haaglanden. Dit houdt in dat patiënten de kosten van een optometrisch onderzoek geheel of gedeeltelijk kunnen declareren bij de zorgverzekering. De vergoeding gaat via de basisverzekering en zal worden verrekend met het eigen risico.

De kosten van een optometrisch onderzoek zijn €69,00.

---

As of October 2nd, 2018, Iris Optiek starts making optometrical appointments at the Eisenhowerlaan. They are in office every Tuesday from 9:00 am to 5:00 pm. They manage their own agenda. An appointment can only be made with a referral from the GP. The appointment is then planned via Iris Optiek.

The GP can refer you for example for optometrical examination, adjustments of glasses or contact lenses, dry eyes, or cataracts. Fundus screening is unfortunately not possible at location Eisenhowerlaan. However this is possible at location Frederik Hendriklaan.

Iris Optiek is a so called WTZi institution and is affiliated with Optometrie Haaglanden. This means that patients can fully or partially declare the costs of an optometric examination with the health insurance. The reimbursement goes through the basic insurance and this may address you own risk.

The costs of an optometrical examination are € 69.00.