" />

Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Healthy Heart onderzoek


Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben veel baat bij een aanpassing van hun leefstijl. Als huisartsenpraktijk doen wij mee aan het Healthy Heart-project. Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om de leefstijl van deze patiënten te verbeteren.
Lees verder »

Keuzetabel bij diabetes type 2


Soms blijft de bloedsuiker te hoog als u tabletten metformine en gliclazide slikt. Dan bespreekt u met uw huisarts de mogelijkheden. Een keuzetabel kan hierbij helpen.
Lees verder »

Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker


Op 1 januari 2017 start het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt het uitstrijkje beoordeeld op de aanwezigheid van hrHPV in plaats van op afwijkende cellen. Zo is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker.
Lees verder »

Pilot trombosedienst


Vanaf maandag 3 oktober 2016 starten wij een pilot voor patiënten die onder controle zijn bij de trombosedienst voor een antistollingsbehandeling. Deze patiënten hoeven niet meer naar een prikpost voor bloedafname, maar kunnen bij onze assistentes terecht in de huisartsenpraktijk.
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten