" />

eConsult

Met behulp van het eConsult kunt u via een beveiligde verbinding medische vragen stellen aan de medewerkers van onze praktijk. Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via de telefoon of in de spreekkamer. Voor dit consult dient u zich eerst te registreren via de website. Het antwoord vindt u op uw persoonlijke pagina onder ‘Consult overzicht’.

Mocht uw vraag spoed hebben dan adviseren wij u per telefoon contact op te nemen.

Let op: de artsen werken niet alle dagen van de week. Zij kunnen uw vragen dan ook alleen beantwoorden wanneer zij aanwezig zijn. Een overzicht van de werkdagen vindt u onder Medewerkers.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat een arts op vakantie is. Indien u na twee werkdagen nog geen reactie heeft gehad op uw eConsult, dan adviseren wij u per telefoon contact op te nemen.

Vraag uw eConsult aan via de link 'Stel een vraag'.

---

Medical information: eConsult

Via an eConsult you can ask medical questions to our employees through a secure connection. Your question will be treated equally confidential as through the telephone or in the office. For this consultation you need to register first on this website. The answer that we give you can be found at your personal page at ‘Consult overzicht’.

If your question has a high priority we advise you to contact us by telephone.

Note: the doctors do not work every day. They can only answer your questions on working days. You can find an overview of their working days on the page Medewerkers.

Other than that, a doctor can be on vacation. If you did not receive a response after two working days on your eConsult, we advise you to contact us bij telephone.

Request your eConsult via the link below: